Sverige vill reformera IMF

Sverige vill förändra rösträtten i Internationella valutafonden, IMF, för att ge mindre länder mer inflytande, skriver Dagens nyheter.
Biträdande finansminister Gunnar Lund säger att rösträtten var mer jämnt fördelad mellan länderna när IMF bildades 1944, men att den har förändras så att de rika länderna nu har mest att säga till om. Detta vill den svenska regeringen ändra på, och hoppas på att få med sig andra små och medelstora länder inför IMF:s årsmöte i Dubai i september.