Gallup: ja-sidan tappar

Ja-sidan tappar ytterligare i EMU-opinionen enligt Gallups senaste mätning som publiceras av Expressen och tv 4
30 procent av de tillfrågade uppger att de kommer att rösta ja den 14 september, och det är en nedgång med 3 procentenheter sedan den förra mätningen. Nej-sidan stärks något till 50 procent och andelen osäkra väljare är 20 procent. Den nya mätningen är gjord under och efter politikerveckan i Almedalen, där jasidan satsade stort, bland annat för att vinna stöd bland kvinnor. Undersökningen omfattade 1.029 personer och genomfördes mellan den 9-15 juli.