Miljonsatsning på fängelsedömda kvinnor

Fängelsedömda kvinnor med erfarenhet av prostitution eller människohandel ska under tiden i fängelse få hjälp att bearbeta sina upplevelser och hitta vägar att börja ett nytt liv.

– Det är så att många av de kvinnor som avtjänar fängelsestraff också själva är brottsoffer och där behövs det extra resurser för att verkligen hjälpa och stötta de här kvinnorna, säger Karl-Anders Lönnberg som är projektledare inom kriminalvården för den här försöksverksamheten.

Kvinnor i fängelse är en liten men utsatt grupp. De är omkring 260 stycken och de har en allvarligare psykiatrisk problematik än männen och har samtidigt sämre utslussningsmöjligheter från fängelset. Många av dem har också en bakgrund inom prostitution eller människohandel. Men hur många som faktiskt har det vet ingen.

Skuld- och skamkänslor hindrar ofta många att tala om sina erfarenheter. Men att hitta dem som behöver hjälp är centralt i projektet, enligt Karl-Anders Lönnberg.

– Alla våra nya intagna kommer att ha samtal med våra sjuksköterskor och barnmorskor och där kommer de att få ett utbildningspaket. Samtalsmetodik ska ingå i det också. I det här ankomstsamtalet så hoppas vi att man ska kunna berätta för våra sjuksköterskor och barnmorskor om man har varit utsatt för den här problematiken, säger Karl-Anders Lönnberg.

Projektet startar nu i februari och håller på till och med år 2010. Tio miljoner kronor från regeringen kommer att i ungefär lika delar användas för att utbilda personalen och för att erbjuda de intagna bland annat stöd och rehabilitering med hjälp av bland annat terapi.

Att minska risken för återfall i kriminalitet är också viktigt. Därför ska rutinerna vid utslussning förbättras och man inleder ett samarbete med arbetsförmedlingen.

Alla kvinnoanstalter deltar, även kvinnoavdelningen på Kronobergshäktet i Stockholm. Här på avdelningen städar några av de 17 intagna kvinnorna, andra bakar eller lyssnar på prästen som har högläsning.

Hur många av dem som har prostituerat sig vet inte Carina Siljeström som är kriminalvårdare här sedan snart 30 år. Men hon bedömer att många har det och att de behöver stöd.

– Vi ville vara med i det här projektet därför att kvinnor som sitter häktade sitter allt längre tider och då är det viktigt att de inte bara lämnas i något vakuum innan de kommer till anstalt. Det här förändrar kvinnorna. Får de lyfta de här tunga bitarna så kanske de klarar av missbruk och att inte behöva leva i misär längre utan tar tag i sina liv igen och får värdiga liv, säger Carina Siljeström på Kronobergshäktet.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se