Otäck radio räddar livet på renar

Uppsatta radioapparater längs tre järnvägsövergångar i Norrbotten har minskat renpåkörningarna kraftigt, enligt Banverket.
Radioapparaterna spelar upp musik och röster som skrämmer renarna. Det här leder till minskade kostnader för Banverket och även renägarna är nöjda med resultatet. ”Vi behöver varenda ren” – Visst är det av stor betydelse att inte få renarna påkörda. Eftersom renhjordarna har minskat behöver vi renägare varenda ren och helst skulle inga olyckor alls ske på järnvägen, säger Sven Erik Persson från Gällivare som har sina renar i ett av de värst drabbade områdena. Sven-Erik Perssons renar vandrar vid de mest kritiska områdena vid järnvägsspåren, övergångarna vid landsvägar. Där kan man inte ha stängsel. Investerat i renskrämmare Därför investerade banverket i radioaparater som skulle skrämma iväg renarna så att de inte går upp på spåren. Nu kan man börja se de positiva resultaten. Vi de övergångar där man har satt upp skrämmor, har renolyckorna minskat från fyra per ställe och år, till en påkörd ren per ställe och år. Banverket har snart tjänat in de 90 000 kronor som man satsat på radioapparaterna. Kostar mycket pengar Varje påkörd ren kostar banverket ungefär 2 000 kronor. Dessutom kostar det pengar att skicka ut personal som ska ta hand om resterna av de påkörda renarna. Men för Per-Olof Larsson, forsknings och utvecklingssamordnare på Banverket, är vinsterna inte bara ekonomiska. Det är framför allt skönt för Banverkets personal att slippa åka ut till så många olycksplatser. – Det är både fysiskt och psykiskt jobbigt, kan jag tänka mig, eftersom man vet om att ett djur ligger och lider och är skadat. Man vill komma på plats så fort som möjligt och det är nog inte heller någon trevlig syn. Ingen människa känner sig väl bekväm med att avliva, säger Per-Olof Larsson.
Caroline Pouron, SR Norrbotten