Ja till arbetskraftsinvandring i Schweiz

Schweizarna röstade idag för fortsatt arbetskraftsinvandring från EU. Enligt det officiella resultatet röstade nästan 60 procent av väljarna i folkomröstningen för att förnya avtalet med EU. Det betyder att avtalet också gäller EU:s nyaste medlemmar Rumänien och Bulgarien.