Fler skadade efter ny trafiklag

Antalet svårt skadade på övergångsställen har ökat sedan lagen om väjningsplikt infördes år 2000.
Lagens syfte var inte främst att öka säkerheten för fotgängarna, utan framkomligheten, säger Örjan Ellström, tillförordnad chef på Vägtrafikinspektionen som utvärderat effekterna av lagändringen. – De har ingen respekt. De respekterar inte den här lagen som har kommit. Kanske en på 100 000 respekterar lagen. Sedan när de kommer närmare övergångsstället gasar de. De bromsar inte, säger Katarina Nieminen, fotgängare i Stockholm. Måste stanna Lagen om väjningsplikt vid obevakade övergångsställen som innebär att bilar måste stanna för fotgängare som ska gå över gatan kom år 2000 och sedan dess har antalet som skadas svårt på just obevakade övergångsställen ökat. Under åren 2001 och 2002 skadades 120 personer svårt vid övergångsställen vilket är en ökning med 12 procent jämfört med åren 1995-1999. Inte fler döda Antalet lindrigt skadade har också gått upp, medan de som dödas inte är fler än tidigare. Enligt Örjan Ellström kan man inte genomföra en sådan här lagändring utan att samtidigt öka säkerheten genom till exempel lägre tillåtna hastigheter ”Måste höja säkerheten” – Man kan inte bara sätta in en sådan här lag utan att vidta andra säkerhetseffekter, för då får den motsatt effekt för trafiksäkerheten. Av alla gående som skadas i trafiken drabbas 30 procent på övergångsställen. Örjan Ellström menar att en av anledningarna är de hastigheter som bilarna håller i kombination med att fotgängarna vet att de har rätt att gå över utan att vänta på att bilarna ska stanna. Medveten om risker På Vägverket säger man att man var medveten om att lagen skulle kunna innebära en ökade säkerhetsrisk och att man därför påbörjade ombyggnader, bland annat för att minska bilarnas hastighet vid övergångsställen. – Vi visste ju när vi införde den här lagen, den är ju framförallt för att öka eller underlätta för fotgängarna att ta sig över gatan. Vi visste ju från erfarenheter bland annat i Schweiz att trafikolyckorna skulle kunna öka i samband med det här, säger Roger Johansson på Vägverket. Roger Johansson håller med om att lagen kanske kom lite för tidigt. – Så här i efterhand kanske man skulle kunnat tänka sig att skjuta på det ytterligare något år. Katarina Nieminen i Stockholm säger hon flera gånger varit nära att råka illa ut när hon gått över gatan. – Om jag inte hade kollat så noga då hade jag varit död fler gånger, säger hon. Vad tror du krävs för att de ska sluta bete sig så? – Höga böter, 10 000 kronor i böter, säger Katarina Nieminen, fotgängare i Stockholm.
Aina Jutterström