Svenskarna använder IT mer

Svenskarna använder sig allt mer av den nya tekniken.
I dag har 71 procent av svenskarna tillgång till en dator i sin bostad och nästan lika många - 69 procent - har möjlighet att använda internet. Dessutom har 85 procent av svenskarna nu tillgång till en mobiltelefon, visar Telias senaste kommunikationsbarometer. Enligt studien, som utfördes av Sifo i maj i år använder 2,8 miljoner svenska hushåll sig nu av dessa tekniker.