EU-experter vill ha uppmjukning av budgetregler

Generösare regler vid budgetunderskott, buffertfonder och ekonomisk invandring. Det föreslog en expertgrupp i Bryssel nu på förmiddagen. Gruppen har arbetat på uppdrag av EU-kommissionen och gruppens rekommendationer är redan hårt kritiserade.
Treprocentsgränsen för de enskilda EU-ländernas budgetunderskott tillhör de mest omdiskuterade EU-frågorna i dessa dagar. Den gränsen bör också vara kvar, säger den fristående expertgrupp som nyss presenterade sina förslag här i Bryssel. Buffertfonder föreslås Men reglerna för EU:s tillväxt- och stabiliseringspakt bör ändå lättas något under en långvarig konjunkturnedgång vid nolltillväxt eller när tillväxten pekar mot minus, säger expertgruppen. Gruppen föreslår också att buffertfonder inrättas. Under goda tider kan överskott avsättas i särskilda fonder, säger man, Den här typen av obligatoriskt sparande skulle också tvinga EU-ländernas regeringar till större disciplin under högkonjunktur. ”Gröna kort” Gruppen föreslår också arbetskraftsinvandring efter den modell som används i USA med ”gröna kort”. Den fristående expertgruppen tillsattes av EU-kommissionens ordförande förra sommaren, och har studerat en rad nyckelfrågor som handlar om hur tillväxten ska kunna stimuleras i EU. ”Agenda för ett tillväxtens Europa” heter den. Flera slutsatser har dock redan mött kritik inom själva kommissionen.
Ingmarie Froman, Bryssel