USA

Senaten på väg anta Obamas krispaket

I natt röstade den amerikanska senaten för att avsluta debatten kring det ekonomiska krispaket på 827 miljarder dollar som president Barack Obama och demokraterna vill driva igenom för att förbättra den amerikanska ekonomin.

Att debatten nu är avslutad betyder att paketet med stor sannolikhet kommer att röstas igenom och omröstningen i senaten väntas senare i dag svensk tid.

Republikanerna har ju varit motståndare till vissa delar av innehållet, men några av republikanerna valde att rösta med demokraterna så att debatten kunde avslutas.

Efter att paketet röstats igenom i senaten måste det dock jämkas samman med representanthusets version av krispaketet, en process som kan ta minst någon vecka, enligt vår USA-korrespondent.