Banker tjänar stort på lånerörelsen

Nordea och Handelsbanken presenterade sina kvartalsrapporter i dag. Nordea stärker sin kassa genom att begära in 26 miljarder kronor från ägarna i en nyemission. Handelsbanken däremot har inga planer på en nyemission och redovisade ett oväntat starkt resultat.

– I grunden handlar det om att vi har fått väldigt många nya kunder. Vi såg en stark tillströmning av nya privatkunder under sommaren och hösten, säger Pär Boman, Handelsbankens vd.

Känner ni inte av lågkonjunkturen?

– Jo, men en bank speglar sina kunder och tittar vi på företagssidan så har vi kunder som är välskötta. De driver sina företag professionellt och vi har på olika sätt hjälpts åt för att hantera den situation man kommer in i.

Siffrorna visar att Handelsbanken står stark i de rådande orostiderna. Det fjärde kvartalet var bankens rörelseresultat 5,2 miljarder kronor, klart bättre än samma period 2007. För helåret 2008 blev resultatet drygt 15 miljarder, vilket också var något bättre än 2007.

Och särskilt bra går in- och utlåningsverksamheten. Där tjänar Handelsbanken mycket pengar, mycket som en följd av en kraftigt ökad utlåning till hushåll och företag under det fjärde kvartalet.

Till skillnad från de andra storbankerna planerar inte Handelsbanken för en nyemission. Om tiderna skulle bli sämre så finns redan en jättelik kassa som på kort tid kan tas hem, säger Pär Boman.

För Nordeas del blev rörelsevinsten 8,2 miljarder kronor och det var något lägre jämfört med 2007. Helårsvinsten blev ändå gigantiska 36 miljarder och också Nordea tjänar mer än tidigare på sin in- och utlåning.

Till skillnad från Handelsbanken har Nordea en stor utlåning i de krisdrabbade baltiska länderna och nyheten idag var att banken begär in 26 miljarder kronor från ägarna i en nyemission. Syftet är att förbereda sig på sämre tider, säger Nordeas vd Christian Clausen.

– Vi har en stark kapitalbas redan men vi vill gärna stärka den mer. Det är klart att de ekonomiska utsikterna är mycket osäkra, säger Christian Clausen, Nordeas vd.

Nordea sänker också utdelningen och det ger sammantaget ett kassatillskott på 3 miljarder euro, 32 miljarder kronor ungefär.

I Nordeas fall får svenska staten därmed en aktiv roll eftersom den är störste enskilde ägare. Statens andel av nyemissionen på 2,6 miljarder euro, eller 26 miljarder kronor, blir 5,2 miljarder och pengarna tas från det statliga kapitaltillskottets 50-miljarderskassa. Nordea får alltså ungefär 10 procent av pengarna.

Hittills har endast Swedbank sagt ja att delta i programmet, SEB funderar liksom Nordea, men svaret blir sannolikt ja från båda.

Sören Granath
soren.granath@sr.se

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se