Kris förvärrar för Rysslands gästarbetare

Människorättsorganisationen Human Rights Watch publicerade i dag en ny rapport om levnadsvillkoren för migrantarbetare i Ryssland. Den ekonomiska krisen i landet gör nu att deras redan utsatta situation riskerar att bli värre.

Rapporten från Human Rights Watch koncentrerar sig i första hand på den ryska byggsektorn, den bransch som allra mest förlitat sig på invandrad arbetskraft.

Migrantarbetarna, en del legala men många illegala, kommer i första hand från de fattigaste länderna i Centralasien, men de flesta forna sovjetrepubliker finns representerade i statistiken.

Många arbetare har fallit offer för trafficking när de lockats till Ryssland med löften om bra lön och goda arbetsvillkor, men istället tvingats jobba under slavliknande förhållanden. Enligt rapporten utsätts de ofta för våld samt övergrepp från den ryska polisen och säkerhetsarrangemangen på byggarbetsplatserna saknas ofta helt.

I december förra året blev en halv miljon människor av med jobbet i Ryssland och byggsektorn är särskilt hårt drabbad av den ekonomiska krisen. Human Rights Watch uppmanar nu i sin rapport de ryska myndigheterna att agera snabbt, så att inte migrantarbetarna drabbas ännu hårdare än tidigare.

Det tydligaste återkommande problemet gäller de uteblivna lönerna. Många ryska byggprojekt har slutförts de senaste åren utan att arbetarna fått någon lön alls.

Gülsara från Uzbekistan har arbetat fem år på byggen i Moskva och hon bekräftar det som rapporten beskriver.

– Vi arbetade som åsnor och de bara vände oss ryggen, säger Gülsara om arbetsgivarna som inte betalade ut lön trots månader av slit.

Fredrik Wadström, Moskva
fredrik.wadstrom@sr.se