Skogsbränder bidrar till växthuseffekten

Väldiga skogsområden i världen brinner varje år, inte bara i Australien. En del bränder är avsiktliga för att bereda mer jordbruksmark. Skogsbränder i världen bidrar till växthuseffekten och klimatförändringen kan förvärra bränderna.

Sedan 1997 för FN:s miljöprogram, UNEP, statistik över antalet skogsbränder i hela världen genom sin databas, GRID, i Genève. Pascal Peduzzi är UNEP:s expert.

– Varje år bränns en yta 92 gånger så stor som Schweiz, säger Pascal Peduzzi. Den överväldigande delen orsakas på ett eller annat sätt av människan.

Man räknar med att bara 10 procent av bränderna startar på grund av blixtnedslag, resten är slarv, pyromani eller svedjebruk, till exempel i Brasilien, Indonesien och Australien. Man bränner för jordbruksändamål eller för att exempelvis anlägga oljepalmsodlingar.

– Bränderna ger uppåt 40 procent av de årliga utsläppen av koldioxid, säger Pascal Peducci.

Pascal Peduzzi gör en datakörning för Ekot på statistiken för Australien. Flest antal bränder i Australien inträffade 2001 till 2005.

Den perioden var det 800 000 bränder i Australien, enligt Pascal Peduzzi. Perioden 2006 till 2008 var antalet 470 000. Det går ännu inte att säga om bränderna blir svårare på grund av klimatförändringen.

I USA visar en studie att bränder i Klippiga bergen har blivit sex gånger vanligare sedan 1980-talet i samband med tidig snösmältning och sommartorka.

Pascal Peduzzi säger att man nu med hjälp av statistiken ska undersöka sambandet mellan temperatur och skogsbränder globalt.

– I fråga om växthusgaser är detta ett signifikant problem, säger Pascal Peduzzi, expert på skogsbränder vid FN:s miljöprogram i Genève.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se