Lagring av olja kan kosta miljarder

EU-kommissionens förslag om beredskapslagring av olja skulle kosta svenska staten två miljarder kronor. Det säger Svenska Petroeluministitutets vd Ulf Svahn till Ekot. Men Sverige kan stoppa förslaget.

Det förslag kommissionen lagt innebär att Sverige i grunden måste göra om hela det svenska systemet för beredskapslagring och börja lagra bensin och diesel på helt annan plats än i dag.

Kommissionens förslag, som svenska regeringen är stenhård motståndare till, innebär att EU-ländernas beredskapslager ska finnas i ett centralt lager.

I dag är det oljebolagen som på statens uppdrag sköter beredskapsplikten.

Bolagen förvarar i sina lager bensin och diesel som ska räcka i tre månader. Det motsvarar totalt två och en halv miljarder liter bensin och diesel.

EU-kommissionens förslag går ut på att allt ska lagras på en enda plats. Orsaken till det är att EU-kommissionen i dag anser sig ha för dålig kontroll på hur Belgien och några medelhavsländer sköter beredskapslagringen.

Trots att kommissionens förslag kan innebära en total förändring för Sveriges del finns ingen kritik mot det svenska systemet med beredskapslagring.

Ulf Svahn, vd, på branschorganisationen Svenska Petroleuminstitutet vill precis som regeringen att beredskapslagringen ska fungera som i dag.

– Om man följer det här direktivet fullt ut och har separat lagring av de här produkterna så tvingas man bygga ny lagringskapacitet. Det kan, enligt vår bedömning, kosta upp emot två miljarder kronor. Dessutom så måste man öka den lagrade volymen eftersom den ska hållas separat och koppla till nya system för att hantera det här. Det är onödigt när vi har ett fungerande system, säger Ulf Svahn.

EU:s ordförandeland Tjeckien vill att frågan avgörs under våren. Oljelagringen diskuteras på fredag i riksdagens EU-nämnd och nästa vecka av EU:s energiministrar på deras möte i Bryssel.

I slutändan kan inte Sverige tvingas byta system eftersom det krävs enhällighet för att förslaget ska gå igenom. Regeringen hoppas på en förhandlingslösning så att vetorätten inte måste användas.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se