Svårt med samarbete kring rehabilitering

För att minska sjukfrånvaron har regeringen velat satsa på tidig rehabilitering, och ge företagshälsovården en viktig roll. Men det har gått trögt att få igång det samarbete som behövs.

Nu vill regeringen driva upp tempot i rehabfrågorna.

Regeringen har sett som en av sina stora uppgifter att få ned sjukfrånvaron, där en viktig del av det är tidigare insatser för att rehabilitera sjukskrivna. 

Därför har regeringen velat ge företagshälsan en större roll. Tanken är att den som blir sjuk och går till företagshälsan får vård av någon som vet hur det är på jobbet och som har bra möjligheter att bedöma hur en sjukskriven ska kunna komma igång och jobba igen.

Men trots att regeringen lovat betala en del av kostnaderna, om bara företagshälsan och landstingen skriver samarbetsavtal, så har väldigt lite hänt. 

Nu söker regeringen nya vägar, säger Bettina Kashefi som är statssekreterare på socialdepartementet.

– Därför så funderar vi på att hitta en modell där man inte behöver träffa överenskommelser med landstingen för att snabbare komma företagshälsovård, säger Bettina Kashefi.

Hur skulle man då göra istället?

– Vi får se exakt vilken modell man väljer. Det vi behöver göra är att vi behöver hitta ett snabbspår där man kan kringgå kravet på avtal omedelbart, säger Bettina Kashefi.

Förutom att ge mer pengar till samarbetet med företagshälsan, 1,7 miljarder kronor på tre år, så har regeringen lovat pengar till landstingen om de satsar på rehabilitering av några av de vanligaste orsakerna till lång sjukfrånvaro, dels vissa slags psykisk ohälsa, dels smärtor i till exempel rygg och nacke.

Men av 1,6 statliga miljarder till detta, har än så länge en mindre del betalats ut för planering av åtgärder. Landstingen har kommit olika långt.

– De landsting där man har kommit längst, där visar det sig att man också har en överproduktion så där kommer man att kunna sälja över landstingsgränserna, så det ljust ut, säger Bettina Kashefi.

Är det så ni vill lösa det så länge?

– Ja, tills dess att man har utvecklat det över hela landet så är det så man måste göra, säger Bettina Kashefi.

Försäkringskassan hade tidigare ansvaret för rehabilitering, men hänvisar nu till att regeringen vill att landsting och företagshälsovård ska ta över, men de har alltså inte kommit igång än.

– Det är klart att det uppstår ett glapp nu mellan det att man har utvecklat en företagshälsovård och en rehabiliteringsgaranti. Det gör det onekligen och det är ett problem som vi känner till och som vi tittar på, säger Bettina Kashefi.

Hur kommer det sig då att ingenting har hänt?

– Jag tror, men jag vet inte, att det kan vara så att landstingen är bekymrade över att det här inte fungerar i samband med det fria vårdvalet, det är det man säger, säger Bettina Kashefi.

Har ni lagt för mycket ansvar på landstingen?

– Nej, det tror jag inte. Att landstingen ansvarar för rehabilitering av människor, det är ju ingen nyhet utan ett ansvar som de har haft sedan många, många år men det har inte riktigt fungerat, säger Bettina Kashefi.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se