Sida satsar globalt på missad kvinnofråga

Att minska dödligheten bland gravida kvinnor är det millenniemål som hittills varit allra svårast att uppnå. Svenska Sida har nu samlat en rad organisationer från hela världen för att få till en enad kraftansträngning i en fråga där mycket lite har hänt de senaste 20 åren.

– Vi vet varför de här kvinnorna dör och vi har utrustningen för att förhindra det, men det som fattas är den politiska viljan, säger Bridget Lynch, ordförande i internationella barnmorskeförbundet.  Hon pekar på många av de värst utsatta länderna där kvinnofrågor behandlas som en ickefråga och hamnar lång ner på dagordningen.  

Inte heller omvärlden har lyckats med sina ambitioner. Att 1 500 kvinnor dör varje dag på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt, så långt är alla överens, men arbetet med att minska dödligheten har inte varit samordnat, och det kan vara en av förklaringarna till misslyckandet. Det är där som det nu börjar ske en förändring, enligt Sidas generaldirektör Anders Nordström.

– Dels finns det en möjlighet nu att prata, i och med att det inte är så politiskt känsligt. Det finns också nu en vilja att komma överens om den här lite mer konkreta agendan: Vad är det nu först och främst som ska göras.

Nu talas det om att arbeta tillsammans, bidragsgivare, organisationer och regeringar. Och att fokusera mer brett och t.ex. förstå att frågor om hiv/aids, sexuell hälsa och mödravård faktiskt hänger ihop.

En konkret lösning skulle kunna vara att utbilda fler barnmorskor lokalt, som hjälper till med mödrakontroller och förlossningar i hemmen, och att det finns en slags grundstandard på all sådan utbildning. En sådan grundstandard jobbar internationella barnmorskeförbundet nu med.

Även om målet om att minska dödligheten med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015 tycks vara omöjligt att uppnå, och av allt att döma kommer att misslyckas, så finns det ljusglimtar.

Sedan Barack Obama tillträdde som amerikansk president har t.ex. ett hopp tänts också för den amerikanska biståndsorganisationen USaid.

– Vi ser en mer öppen och samarbetsvillig administration nu och det är en positiv förändring säger Lily Kak på USaid.

Och USA spelar en viktig roll intygar Sidas generaldirektör Anders Nordström.

– De lägger ju in ganska mycket pengar.  De amerikanska pengarna betyder ganska mycket, säger Anders Nordström.

Johan-Mathias Sommarström
johan-mathias.sommarstrom@sr.se