Inga marknadsanpassade hyror än

Systemet med bruksvärde när det gäller hyror ska behållas, och inte ersättas med mer marknadsanpassade hyror. Det vill Hyresgästföreningen och allmännyttans organisation Sabo i ett gemensamt förslag till finansdepartementet.

Barbro Engman, ordförande för Hyresrättsföreningen är nöjd över överenskommelsen, som innehåller flera olika delar.

– Den stora skillnaden kommer att bli att vi kommer att förhandla hyror med de privata fastighetsägarna på ungefär samma villkor som vi gör med de kommunala bostadsföretagen.

Hittills har de kommunala hyrorna bestämt hyresnivåerna även för privata fastighetsägare. Dagens förslag innebär Hyresgästföreningen i framtiden ska förhandla direkt med de privata fastighetsägarna.

Enligt Barbro Engman kan det innebära både höjda och sänkta hyror för dom omkring 1,5 miljon svenskar som i dag hyr av privata värdar.

– Det är svårt att säga vad det kommer att betyda för den enskilde hyresgästen. Dels har de privata fastighetsägarna legat lite över i hyra på grund av det regelsystem som vi har haft, nu ska vi förhandla med dem på ungefär samma sätt som de kommunala bostadsföretagen. Då kommer hyrorna att avspeglas i den standard, i den kvalitet och den kostnadsutveckling som finns i det läget när man förhandlar.

Hyresgästföreningen och Sabo föreslår alltså att man ska behålla systemet med bruksvärde gällande hyror. För knappt ett år sedan föreslog en statlig utredning att tillgång och efterfrågan skulle bli mycket viktigare för hyressättningen. Den utredningen mottogs med svalt intresse från de flesta parter, även av finansmarknadsminister Mats Odell, som också ansvarar för bostadsfrågorna i regeringen. Till den här nya utredningen är han mer positiv.

– Jag har känslan av att det här är ett historiskt steg om vi kan få fram en lagstiftning byggd på den här överenskommelsen. Samtidigt är det ett antal delar av det här som behöver analyseras och belysas vidare innan vi kan gå vidare med ett lagförslag, säger Mats Odell.

Förslaget innebär också att de kommunala bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt men inte vinstdrivande. Pengarna ska alltså stanna i bolagen och göra nytta där.

Förslaget ska nu prövas juridiskt och beredas, men enligt Mats Odell kan ett regeringsförslag komma före mandatperiodens slut.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se