Läkare anklagas för medverkan vid tortyr

Läkare har medverkat i tortyr av terrormisstänkta fångar som den amerikanska underrättelsetjänsten CIA hållit fängslade utomlands. Det framgår av en hemlig rapport från internationella Röda Kors-kommittén. Rapporten är mycket kritisk till läkarnas roll i de kränkande förhören.

Att läkare övervakar eller deltar i tortyr eller tortyrliknande förhör är ett klart brott mot internationell läkaretik.  

– Läkare får inte medverka eller ens närvara vid den här typen av åtgärder, alltså tortyrliknande åtgärder. Man får inte heller ställa sin medicinska kunskap till förfogande. Det finns mycket tydliga riktlinjer för detta, säger Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet.  

Rapporten från Internationella Rödakorskommittén handlar om 14 misstänkta al-Qaidamedlemmar som hölls fängslade av CIA i hemliga fängelser utomlands mellan åren 2002 och 2006. 

Fångarna utsattes för skendränkning, så kallad ”waterboarding”. De stängdes in i små mörklagda trälådor, hängdes upp i handbojor i krokar i taket, fick vistas i iskalla celler, tvingades vara nakna i flera månader, slogs, sparkades och hölls vakna flera dygn i sträck. 

En av fångarna berättar i en skakande vittnesskildring hur han förnedrats, misshandlats och hotats. Bland annat utsattes han för hot om att bli injicerad med hiv-smitta varpå han fick flera injektioner av läkare. Det var inte hivsmitta, men vad det var vet han inte. 

Enligt den hemliga rapporten som The New York Review of Books kommit över, och som Ekot läst, medverkade läkare vid övergreppen, dels som observatörer men också för att ge klartecken till fortsatta övergrepp.  

Rapporten konstaterar att läkarnas primära uppgift inte varit att hjälpa fångarna, utan att hjälpa förhörsledarna. 

En av de högsta tillfångatagna ledarna för al-Qaida, Khalid Sheikh Mohammed, vittnar om hur läkare medverkat vid skendränkning för att som han säger ”övervaka hur långt de kunde gå utan att ta livet av mig”. Han fick också höra att han inte skulle dö, men att han skulle skickas till dödens gräns och tillbaka igen. 

Men inte ens om det skulle ha gällt enbart övervakning av fångarnas hälsa är det etiskt försvarbart för läkare att befinna sig i sådana här situationer. Det strider mot den internationella läkaretiska konventionen, den så kallade Tokyodeklarationen. 

– Tyvärr har vi sett i olika sammanhang, att är man en del av militär verksamhet så är det svårt för en läkare att säga nej. Det är helt klart att man måste säga ifrån så skarpt man kan i det här sammanhanget, att läkare inte får medverka i de här sammanhangen, säger Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet. 

Johan-Mathias Sommarström
johan-mathias.sommarstrom@sr.se