Mobilförbud leder till fejd på hög nivå

Landstinget i Kronoberg vägrar att dra tillbaka det mobilförbud man infört på den rättpsykiatriska kliniken. Förbudet strider mot lagen, samtidigt som landstinget anser det är nödvändigt för att klara av en säker vård.

Börje Lindqvist som är landstingsdirektör i Kronoberg har inga tankar på att ge efter utan tänker behålla förbudet.

– Det har inneburit att det har skett en väsentlig förbättring av den samlade vårdmiljön och en förbättring av säkerheten. Det betyder rakt upp och ner att förutsättningar för att kunna bedriva fortsatt brottslig handling när man finns inom rättpsykiatriska kliniken är ju borta i dag, säger han.

Med hjälp av egna mobiler har intagna till exempel kunnat hota personer, ladda ner barnporr eller begå bedrägerier. Det är orsaken till att den rättpsykiatriska kliniken i Växjö för ett år sedan införde ett generellt mobilförbud, trots att det strider mot lagen, som av integritetsskäl bara tillåter mobilförbud i enskilda fall efter särskilt beslut.

– Vi är ytterligt väl medvetna om detta och det vill vi då pröva, vi vill pröva utifrån det krav vi har på oss att bedriva en säker och vård och också en säker och trygg arbetsmiljö, säger Börje Lindqvist.

Mobilförbudet har lett till en fejd med Socialstyrelsen som kräver att det genast tas bort och har till och med hotat med böter. Men landstinget, som hoppas på en lagändring, försöker under tiden fördröja frågan genom överklaganden på överklaganden.

– Det är förstås olyckligt att de här reglerna får fortsätta att gälla när de står så tydligt i strid med regelverket, jag tycker givetvis att de borde följa vårt beslut, säger Helene Dahl Fransson, chef för socialstyrelsens regionala tillsynsenhet.

Men finns det inte en poäng i det de hävdar, att mobiltelefoner är till skada i vården?

– Jag kan ha förståelse att det kan ställa till problem, men nu har vi ett regelsystem som säger att man inte får göra på det här sättet. Man har däremot en möjlighet att fatta beslut för enskilda patienter där man ser att man missbrukar användningen av mobiltelefonerna.

Ingen av parterna vill alltså ge sig. Just nu ligger ett nytt överklagande av själva vitesföreläggandet i länsrätten, och under tiden kan inte socialstyrelsen göra något.

– Som jag bedömer det kan inte vi göra något i avvaktan på domstolens beslut i vitesfrågan, säger Helene Dahl Fransson.

Men ni kommer inte att ändra er?

– Nej, det tycker vi inte att vi har någon anledning att göra, utan vi kommer att fortsätta den här processen.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se