Obama vill ha mer pengar till USA:s krig

I USA har president Barack Obama bett kongressen om ytterligare drygt 83 miljarder dollar till krigen i Irak och Afghanistan under 2009.

Begäran inkluderar också biståndspengar till Pakistan som en del av den nya strategin i Afghanistan och ska också användas för att finansiera minskningen av de amerikanska styrkorna i Irak.

Obama har tidigare varit starkt kritisk till tilläggsanslag för att finansiera de två krigen.