Kraftig favorisering av pojkfödslar i Kina

Abort av av flickfoster har lett till att Kina har 32 miljoner fler pojkar än flickor. Det visar en studie som publiceras i British Medical Journal.

Den största obalansen finns bland barn mellan ett och fyra år. Där är förhållandet 124 pojkar per 100 flickor.

I de flesta länder finns ett litet överskott på män, men i Kina har obalansen mellan könen ökat markant på grund av den traditionella förkärleken för pojkar, vilket har förstärkts av möjligheten till billig ultraljudsundersökning för könsbestämning.

Även den kinesiska ettbarnspolitiken en viktig en faktor. Bara i ett fåtal kinesiska provinser tillåts familjer ha fler än ett barn.