Elever kluvna till skärpt disciplin

Elever i grundskolan ska kunna stängas av två veckor per termin. Det är en av punkterna i regeringens förslag till ny skollag. Förslaget får mycket hård kritik men också beröm.

Tim Barkman, David Poles och Zora Hamid, som går i nian på Sätraskolan i södra Stockholm tycker att det är bra.

– Om man kommer med ett vapen till skolan är det klart att man ska stängas av, då ska man stängas av längre än en vecka, tycker jag.

– Man borde inte få komma tillbaka om man håller på så.

– Det är faktiskt rätt att göra så, de ska kunna lära sig av sina misstag på det sättet.

När tycker du att det är rätt?

– När de blir för stökiga och tar med sig vapen.

Men organisationen Sveriges elevråd, Svea är kritisk. Den tycker att det handlar om att straffa elever som i själva verket behöver mer stöd och vill ha ökade resurser till elever som inte klarar målen och fler skolpsykologer.

Regeringens förslag om att även grundskoleelever ska kunna stängas av är inte klart i alla detaljer men det gäller att rektor ska kunna först varna och sedan stänga av elever som gjort sig skyldig till upprepade, olämpliga eller en allvarlig förseelse.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet och också mycket kritiska och förespråkar mer stöd till eleverna och tydliga ordningsregler. Lärarförbundet varnar för att elever stängs ute till sämre, olämpliga miljöer.

– Det känns inte bra att arbeta med den typen av bestraffning. Det är faktiskt en obligatorisk verksamhet, vi har skolplikt i Sverige. Att då stänga av barn och ungdomar känns inte bra, tycker jag, säger Ingrid Mattsson, vice ordförande Lärarförbundet i Karlskrona.

Rektorn vid Sätraskolan Gun Carlsson tycker att förslaget är bra.

– Jag tror att det är bra med en sådan här i värsta fall-regel, som man kan använda som rektor. Men det måsta vara målet att vi inte ska stänga av barn utan att de ska gå i skolan.

Nils Eriksson
nils.eriksson@sr.se 

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

Samarbete med SR Blekinge