Ökad satsning på jobb i vårbudgeten

Uppdaterad 22:09
Regeringen ökar resurserna till arbetsmarknadspolitiken rejält, enligt vårbudgeten som presenteras i morgon och som Ekot tagit del av.

Regeringen ökar antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med 46 000 i år. 137 000 personer beräknas delta i programmen 2009, jämfört med 85 000 förra året.

2011 väntas antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program vara nästan tre gånger högre än 2008. Utgifterna för arbetsmarknadspolitiken väntas öka från 16 miljarder förra året till 25 miljarder i år och 42 miljarder 2011.

En stor del av satsningarna riktas mot unga med fler platser i jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin. Med intensifierade jobbsökaraktiviteter som det kallas och praktik, bland annat med möjlighet till särskilt anställningsstöd.

Regeringen avsätter också ytterliggare 10 miljarder till a-kasseersättning och aktivitetsstöd, utgiftsposten stiger i år från beräknade 27 miljarder i höstas till 37 miljarder i år.

I vårbudgeten bekräftar också regeringen att det inte blir några extra anslag till kommunsektorn i år men 7 miljarder för nästa år som ska betalas ut i december i år. Det blir också en permanent ökning med 5 miljarder 2011 och 2012.

Socialdemokraten Thomas Östros är inte nöjd med att flera ska gå in i jobb- och utvecklingsgarantin.

– Den innehåller inte det som krävs för att få ett arbete nämligen en kraftfull satsning på yrkesutbildning, på praktik ute så man får en bra känning av arbetsmarknaden, allt det som kostar resurser. Utan det är i huvudsak passiv förvaring och en garanti för att inte få ett arbete.

Är det inte bättre att de här människorna har en jobb- och utvecklingsgaranti än att de är arbetslösa?

– Jo, om det kunde vara så som programmet heter, att man hade en jobb- och utvecklingsgaranti, men det är bara några få procent som får yrkesutbildning eller praktik. Resten är helt passiva i de här programmen och det innebär en mycket stor risk att man slås ut permanent från arbetsmarknaden.

Annars ser regeringen dystert på framtidsutsikterna. Krisen betecknas som den värsta sen 1930-talet med fortsatt fallande konsumtion och huspriser.

Arbetslösheten beräknas nå 12 procent och vända ner igen först under slutet av 2011.

Marie Forssblad
marie.forssblad@sr.se

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se