Snabbare klimatförändringar än väntat

Issmältningen i Arktis går fortare än väntat och havsnivån kan komma att stiga betydligt mer än tidigare beräknat under de närmaste hundra åren. Det visar de senaste årens forskning, som kommit till efter FN:s klimatpanels, IPCC, senaste rapport 2007.

I dag överlämnas en rapport till regeringen, som uppdaterar den senaste forskningen, publicerad i internationella tidskrifter. Författarna är professorerna Markku Rummukainen vid SMHI och Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet.

– Det första vi ser är att IPCC:s slutsatser står sig väldigt väl även i ljuset av den forskning som kommit fram de senaste åren.

Det diskuteras ju nu bland forskare att klimatet kan flippa, att det skulle kunna hända väldigt snabba förändringar. Ser du några sådana tendenser i det material du har tittat på?

– Där man möjligen skulle kunna säga att det finns en sådan tendens, det är att istillbakadragandet i Arktis har gått betydligt fortare än vad modellerna förutsåg från början. Det skulle kunna vara en flipp. Vi måste ha observationer på ett längre tidsintervall innan vi verkligen kan säga att det är någon typ av tröskeleffekt i klimatsystemet.

Under sommaren 2007 var havsistäcket i Arktis nästan 50 procent mindre än under åren 1950 till 1970.

Andra tänkbara snabba förändringar skulle kunna bli att Golfströmmen försvagas eller att inlandsisen på Grönland och Antarktis smälter. Även på västra Antarktis har man de senaste åren sett en isavsmältning.

Krympande isar, smältande glaciärer och ett varmare vatten gör att havsnivån de närmaste 100 åren kan stiga betydligt mer än vad FN:s klimatpanel IPCC förutsåg 2007. Nu har det gjorts nya mer preciserade beräkningar.

– För en del länder skulle det här innebära väldigt stora skillnader. Om vi tar utsatta regioner som Bangladesh till exempel, eller låglänta öar ute i Indiska oceanen och Stilla havet, så är skillnaden mellan en halv och en meters stigning och havsytans nivå väldigt stor. Och även i Europa, länder som Holland, där ju stora delar av landet ligger under havsytans nivå.

Växthusgaserna i atmosfären har fortsatt att öka och jordens medeltemperatur har stigit med 0,74 grader de senaste 100 åren. Åren 1995 till 2006 var de varmaste sedan 1850. Och för politikerna kan det vara ännu mer bråttom att vidta åtgärder.

– De klimatändringar som vi kan få 50-100 år fram i tiden kan bli väldigt stora och för att undvika riskerna med så stora uppvärmningar gäller det att minska utsläppen. Det är fortfarande samma budskap som kom i IPCC-rapporten, säger Erland Källén.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se