Vanlig värktablett mildrar strokesymtom

Vanliga och billiga läkemedel som innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon, har visat sig mildra symtomen för dem som drabbats av stroke.

Nya rön visar också att statiner, läkemedel som minskar blodfetterna, är effektiva för att motverka hjärtinfarkter och risken för stroke, skriver Svenska Dagbladet. De nya rönen redovisas i den brittiska medicintidskriften The Lancets senaste nummer.