Kritiken mot uppskoven får stöd

Det skatteuppskov man får med att betala reavinstskatt vid bostadsförsäljningar kan vara till nackdel för den enskilde, det menar Riksrevisionen, som i en granskningsrapport riktar kritik mot hur regeringen redovisar skatteuppskov. Nu får den kritiken stöd.

Sven-Olof Lodin, professor i skatterätt håller med om att uppskoven kan vara till nackdel för hushållen.

– Det fördyrar för dem som ska in på bostadsmarknaden. Dessutom lockas folk att köpa större och dyrare fastigheter än vad man hade tänkt sig om man har uppskov, därför att de inte vill betala skatt på uppskovet. Så de ser till att köpa ett nytt hus som är minst lika dyrt som det gamla, säger han.

Uppskov med att betala reavinstskatt när man säljer en bostad kan alltså vara till nackdel för hushållen.

Det menar inte bara Sven-Olof Lodin, utan även Riksrevisionen som granskat skatteuppskoven vid bostadsförsäljningar och skatteavdraget för privat pensionssparande, som beskattas först när man tar ut pengarna.

Generellt sett är det till exempel inte lönsamt att pensionsspara privat om man tjänar mindre än brytpunkten för statlig skatt, 31.600 kronor i månaden, menar Riksrevisionen.

Riksrevisionen riktar också kritik mot regeringen för att regeringen inte redovisar effekterna av uppskoven.

Därför är det svårt att till exempel avgöra om uppskovet vid bostadsförsäljningar gett avsedd effekt, det vill säga göra bostadsmarknaden mer rörlig.

Dessutom får sittande regering och tidigare regeringar kritik för att reglerna ändrats flera gånger, vilket gör uppskoven osäkra för enskilda skattebetalare.

Finansdepartementets statssekreterare Ingemar Hansson håller med om att uppskoven har brister.

– Ja, om man till exempel har sålt ett hus och köper en ersättningsbostad, det man då får uppskov med är själva vinsten, skattebasen, och man kan inte vara helt säker på vilken skattesats som tillämpas i framtiden. Just nu är det 22 år, men den kan höjas till 25 och den kan sänkas till 20. Man vet inte riktigt vilken skatt det kommer att bli i framtiden på det här underlaget och det kan ju vara en källa till osäkerhet, säger han.

Staten ligger ute med skatter på mellan 170 och 200 miljarder kronor på grund av skatteuppskov vid bostadsförsäljningar och avdrag för pensionssparande.

Riksrevisionen uttalar sig inte om uppskoven bör försvinna eller inte, men Ingemar Hansson på finansdepartementet är själv kritisk till systemet.

– Vi har begränsat uppskoven. Dels finns det ett tak på 1,6 miljoner kronor. Det har inte så stor betydelse i huvuddelen av landet, men i Stockholms innerstad och Stockholmsområdets dyra villaområden. Dels har vi infört en ränta på uppskovsbeloppen och som också gör det mindre restriktivt. Det finns därmed en hel del som frivilligt betalar in sitt uppskov och det välkomnar vi. Folk är mycket välkomna att betala in sitt uppskov, eftersom det är ingenting vi egentligen vill ha, säger han.

Men det låter som du egentligen skulle vilja vara utan dem?

– Om jag själv hade konstruerat skattesystemet från början då skulle jag nog inte haft något uppskov, men nu startar vi med ett skattesystem som folk är vana vid och då får man vara lite försiktig. Men jag tror, givet det här ställningstagandet som regering och riksdag har gjort om att man ska undvika uppskov så tror jag snarare att vi kommer att röra oss i riktning mot färre uppskov, mindre förmånliga uppskov än åt andra hållet, säger Ingemar Hansson, statssekreterare finansdepartementet.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se