Överföring av Östberg KU-anmäls

Regeringen KU-anmäls nu för hanteringen av överföringen av Annika Östberg från amerikanskt fängelse till svenskt fängelse.

Det är socialdemokraten Maryam Yazdanfar som anser att det är uppenbart att regeringen har haft en betydligt mer aktiv roll i att ge direktiv till kriminalvården än vad som är brukligt.

Maryam Yazdanfar vill att konstitutionsutskottet ska granska uppgifter om att flera fel har begåtts i hanteringen av Annika Östberg på grund av order från regeringen.

Bland annat att Annika Östberg inte identifierades ordentligt och att hon fördes hem i ett specialchartrat flygplan på grund av order från justitiedepartementet.