Arbetsmarknadsministern:

"Arbetsrätten får arbetslösheten att öka"

Sveriges arbetslöshet växer snabbare än andra EU-länders. Enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin beror det på den svenska arbetsrätten. Littorin menar att de svenska reglerna det lättare för företagen att göra sig av med personal.

– Tvärsemot vad man ibland hör i debatten så är det lättare att säga upp i Sverige än vad det är i andra länder och det gör att vår arbetsrättslagstiftning, tvärsemot vad en del debattörer säger, är mer liberal än i andra länder, säger Sven Otto Littorin.

Enligt EU:s statistikmyndighet har den svenska arbetslösheten det senaste året ökat snabbare än genomsnittet för EU:s medlemsländer. Ser man till ungdomsarbetslösheten ökar den dubbelt så snabbt i Sverige.

Den politiska oppositionen hävdar att det här beror på regeringens politik men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin anser att raset har andra förklaringar.

Dels menar han att Sverige drabbas hårdare av minskad handel men en annan viktig orsak till att arbetslösheten stiger snabbare i Sverige är alltså enligt Littorin arbetsrätten. Det är trögare att säga upp folk i andra länder.

– Alltså om vi tar exempel i från andra länder, från Frankrike eller Tyskland eller kanske framförallt kanske Spanien så är det oerhört besvärligt att säga upp. I många länder måste man gå till domstol, det är en lång, besvärlig och dyr process. I Sverige är det snabbare att fatta de här besluten. Man kommer överens på lokal nivå om att hantera den här situationen, säger Sven Otto Littorin.

Men han ser inte det här som ett problem, tvärtom tycker han att det ger Sverige en fördel genom att rörligheten blir större på arbetsmarknaden. I längden hävdar arbetsmarknadsministern att effekten på arbetslösheten jämnar ut sig.

– Över tiden är det så att arbetsrättens styrka, om jag får kalla det för det inte påverkar arbetslöshetens totala nivå. Det visar all erfarenhet och all forskning, säger Sven Otto Littorin.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se