Soldat fick delta i övning med plastvapen

Värnpliktige Henrik Emilsson ansökte om att få göra vapenfri tjänst på Marinbasen i Karlskrona men fick istället ett plastvapen. (SR Blekinge)