Lex Sarah

Anonymitet vid anmälan gäller inte alla

Personal som arbetar inom äldrevården ska kunna vara anonyma när de anmäler vanvård. Men Kommunals ordförande Ylva Thörn säger att anonyma anmälningar har både positiva och negativa sidor. Privatanställda har inte samma skydd.

– Som lagstiftningen ser ut i dag ska du anmäla dina egna arbetskamrater. Har man ett vikariat så vet man att man kanske inte får komma tillbaka på jobb om man har gjort en sådan här anmälan, säger Ylva Thörn.

– På det sättet kan anonyma anmälningar vara bra men det kan också få en motsatt effekt, att man förstärker oron över vem det är som har gjort anmälan, säger Ylva Thörn.

Lex Sarah innebär att personal inom äldreomsorgen är skyldiga att anmäla om de upptäcker allvarliga missförhållanden. Anmälan görs till kommunernas socialnämnd.

De som arbetar inom offentligt äldrevård kan anmäla direkt, medan de hos privata vårdgivare måste först anmäla vanvård och övergrepp till sina chefer som i sin tur gör en Lex Sarah-anmälan.

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson säger att anonymitetsskyddet ska gälla alla som arbetar inom äldrevården, oavsett om det gäller kommunal eller privat regi.

– Jag hoppas att det öppnar upp ännu fler möjligheter för all personal i äldreomsorgen att våga se och identifiera kvalitetsbrister, allvarliga missförhållanden och att anmäla dem så att det också åtgärdas på den enskilda arbetsplatsen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Tror du att människor är rädda för att göra de här anmälningarna?

– Ja, jag får sådana signaler i bland, att det finns en rädsla gentemot kanske arbetsledning att göra en anmälan, säger Maria Larsson.

Lex Sarah-anmälningarna i Sverige ökar för varje år. Länsstyrelserna konstaterar att det beror på att personalen är bättre informerad om skyldigheten att anmäla missförhållanden. Kommunals Ylva Thörn vill hellre se fler förebyggande åtgärder.

– För det första att du har en bra chef som är mottaglig och ser de första signalerna som kommer. Egentligen ska det inte behöva gå så långt så att man gör anmälan för att utreda allvarliga brister i vården. Det andra är att du har kontinuerlig utbildning för att möta äldre behov, säger Ylva Thörn.

Ett problem med anonymitetsskyddet är att personal som arbetar hos privata vårdgivare kanske inte kommer att skyddas tillräckligt då deras arbetsgivare kan efterforska, till skillnad från offentliga arbetsgivare som inte får göra det. Kommunals Ylva Thörn vill ha en lagändring.

– Vad som krävs är att du ska ha en likställdhet mellan rätten att tala oavsett om du arbetar hos en offentlig eller privat arbetsgivare. Med det följer också att den lagändringen behöver göras, säger Ylva Thörn.

Zana Schiroyi
zana.schiroyi@sr.se