Arter hotas när stubbrytning ökar

Suget efter skogsbränsle ökar i Sverige. Nu kan stubbrytning bli en expanderande källa för att få mer råvara.

Skogsstyrelsen har haft ett uppdrag av regeringen att föreslå regler för ökad stubbskörd. I morgon beslutar Skogsstyrelsen om nya regler för stubbrytning.

– Intresset för stubbskörd har ökat inom skogsbruket. Med anledning av det har Skogsstyrelsen fått ta fram ett förslag till preliminära rekommendationer för att visa på vilken typ av miljöhänsyn man bör ha, säger Johan Wester, chef för Skogsstyrelsens enhet Skog Nord.

Skogsägaren förväntas alltså ta naturvårdshänsyn. Men stubbrytningen ses som en del av pågående markanvändning och därför kan en skogsägare kräva ersättning om han hindras att utnyttja denna resurs.

Död ved och grova stubbar är viktiga för många insekter, mossor och lavar. Naturvårdsverket är tveksam till stubbrytning av den anledningen. Både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden hyser farhågor för vilka effekter en storskalig stubbskörd kan få på längre sikt.

– I brist på död ved utgör de stubbar som finns en viktig resurs för den biologiska mångfalden. Framförallt vedlevande insekter kan ta stryk här, säger Peter Roberntz, Världsnaturfonden.

Skogsstyrelsen bedömer att stubbrytning kan bli aktuell i ungefär fem procent av avverkningarna varje år, säger Johan Wester.

– Det är en väldigt liten omfattning än så länge ur ett nationellt perspektiv. Sedan kan det bli mer omfattande i vissa delar av landet, till exempel i närheten av vissa stora värmeverk.

Om man skulle märka fram över att det används på ett felaktigt sätt och det påverkar biologisk mångfald. Vad händer då?

– Då får man ta upp och ompröva den här typen av rekommendationer. Se om man måste utforma dem på ett annat sätt.

Peter Roberntz är inte övertygad om att man kan begränsa stubbrytningen om det finns en efterfrågan

– Stiger energipriset och det blir mer och mer lönsamt så då kommer det här att springa i väg. Det är snarare marknaden som bestämmer än Skogsstyrelsen.

Skogsbruket har gjort en miljöanalys som pekar på riskerna med ökad stubbskörd. Samtidigt framgår det av miljöanalysen att det finns stora kunskapsluckor exakt vilken inverkan stubbskörden kan få på flora och fauna.

– Vad vi menar ur ett hållbarhetsperspektiv är att man då också måste ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Om vi inte gör det så är det inte ett hållbart skogsbruk. Naturvårdsaspekterna har kommit i skymundan i den här debatten, säger Peter Roberntz, Världsnaturfonden.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".