Pirate Bay-målet

Många efterlyser tydligare jävsregler

Reglerna om jäv för landets domare kan behöva ses över. Frågan väcks efter Sveriges Radios avslöjande i går om att det finns flera kopplingar mellan Pirate Bay-rättegångens ordförande och personer som företrädde film- och skivbolagen i målet.

Reaktionerna har varit många efter reportaget. Vänsterpartisten Lena Olsson, ledamot av justitieutskottet, hör till dem som anser att det var olämpligt att ordförande Tomas Norström dömde i målet.

– En domare i ett mål där han sitter, där han har intresse själv och även föreningsvägen är engagerad, så är det högst olämpligt att han dömer i ett sådant mål.

Enligt jävsreglerna får det inte finnas några omständigheter som kan rubba förtroendet för domarens opartiskhet.

Tomas Norström själv säger att han inte sett en risk för att folk skulle tycka att han var jävig.

Lena Olsson i justitieutskottet menar därför att de regler som finns kan behöva ses över och bli tydligare.

– Uppstår det såna här situationer, då måste man väl också se över reglerna.

I går avslöjade Sveriges Radio att Pirate Bay-rättegångens ordförande Tomas Norström bland annat sitter i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd, SFIR, som också verkar för en starkare upphovsrätt.

Flera av de fällda männens advokater anser att det rör sig om jäv och planerar att överklaga till hovrätten om att rättegången bör tas om.

Anser rätten att det är jäv medan domaren själv fortsätter att hävda motsatsen, anser även miljöpartisten Mehmet Kaplan i justitieutskottet att reglerna bör synas.

– Det är oerhört viktigt att det faktiskt finns en klar tydlig rågång till det som är tillåtet. Det får inte vara så att vi rör oss i gråzonerna.

Enligt justitieustkottets vice ordförande Inger Davidsson, kristdemokrat, är det inte reglerna som behöver förtydligas.

– Det är alltid så när det kommer upp såna här ärenden att man talar om att ändra regler, men jag tror inte att det är det som behövs, utan det behövs en tydlighet inom domstolarna och de är självständiga, de klarar det här.

Från allmänheten har många upprörts av de nya uppgifterna och hos Justitieombudsmannen, JO, har en stor mängd anmälningar kommit in.

Vid femtiden i går kväll var det närmare femtio stycken anmälningar som berörde domaren Tomas Norström. Men ärendet är inget för JO, som meddelar att det är upp till hovrätten att nu bedöma frågan.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se

FAKTA JÄVSREGLER:

4 kap. 13 § rättegångsbalken

Domare är jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 4;

6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med honom för att göra honom jävig;

7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom skiljeman tagit befattning därmed;

8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna huvudförhandling har prövat frågan om den tilltalade har begått gärningen;

9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".