Psykiskt sjuka får ha mobiltelefoner

Förbudet för de intagna på den rättspsykiatriska kliniken i Växjö att ha mobiltelefoner och annan teknisk utrustning måste hävas, det har länsrätten kommit fram till i en dom.

Landstinget i Kronoberg införde förbudet för ett år sen, väl medvetna om att förbudet strider mot lagen, men landstinget hoppas på en lagändring. Psyksjuka har tidigare till exempel trakasserat och hotat medpatienter och personal med hjälp av mobiltelefoner.

Socialstyrelsen har hotat med vite om inte mobilförbudet på Växjökliniken tas bort och länsrätten går nu alltså på socialstyrelsens linje.

Rätten håller med om att mobiltelefoner och annan teknisk utrustning som exempelvis datorer kan medföra problem, men ett generellt förbud inskränker patienternas rätt till privatliv och yttrandefrihet, enligt länsrätten.