Notan för kycklingglaset över 30 miljoner

Efter alla fynd med glasbitar i kycklingkött återkalllades all fryst kyckling från Kronfågel i flera veckor. Bara själva återkallelsen har hittills kostat ägaren Lantmännen 30 miljoner kronor, enligt vd Per Strömberg. 

– Mig veterligen, och jag har ju jobbat i 20 år inom livsmedelsindustrin, så har vi inte haft en produktåterkallelse på den här nivån i Sverige. Det är ett otroligt stort återtag, säger Per Strömberg, vd på Lantmännen.

Under några veckor i slutet av mars och början av april återkallade Kronfågel 900 ton fryst kyckling från butiker och hushåll, sen konsumenter hittat glasbitar i kycklingen.

Bara att återkalla kycklingen, värdet på köttet, transporter och destruktion av köttet har kostat Kronfågel omkring 30 miljoner kronor. Men slutsumman kommer att bli betydligt högre än så.

– Vi ger inget belopp, men det kommer att bli mer än de 30 miljoner som vi har reserverat till det första kvartalet, säger Per Strömberg.

Kronfågel har hittills investerat mellan 10 och 15 miljoner kronor i maskiner som ska scanna fryst kyckling före leverans. Men scanningen har inte startat ännu, så Kronfågel dras nu med stora lager.

Dessutom har försäljningen av fryst kyckling sjunkit kraftigt, under veckorna före påsk minskade Kronfågels försäljning med mer än två tredjedelar, över 70 procent. Totalt för branschen var tappet 25 procent.

Och även om Kronfågel nu kan leverera fullt ut, väljer många hushåll fortfarande att köpa andra produkter än kyckling.

Polisutredningen om glasbitarna pågår fortfarande och det kommer att dröja innan konsumenterna återfår förtroendet, säger Per Strömberg.

– Vi räknar med att det kommer ta ett antal veckor till innan alla konsumenter vågar köpa kyckling igen.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se