C vill återinföra tvåkammarriksdagen

Centerpartiets partistyrelse vill återinföra tvåkammarriksdagen i Sverige, något som Sverige tog bort i början av 1970-talet. Det här förslaget lägger partistyrelsen fram inför partiets stämma nästa vecka i Örebro.

– Vi är ett parti som tror mycket på att lägga ut makten på den lokala och regionala nivån, närmare medborgarna. I det ligger också att man skulle ha en kammare i riksdagen som skulle vara vald av regionerna, säger Anders Flanking, Centerpartiets partisekreterare.

Det är partistyrelsen själv som inför partiets stämma i nästa vecka kommer med förslaget om att införa tvåkammarriksdag i Sverige.

För sex år sedan drev partistyrelsen samma linje, men förslaget röstades då ner av en knapp majoritet. Nu gör man alltså ett nytt försök.

– Det är värt att pröva detta och gå vidare med att föra upp den här diskussionen som inte har förts så mycket ute i landet. Vi har inte diskuterat vårt lands parlament på kanske 40-50 års tid. Det är då kanske dags att vi börjar fundera på det nu när vi vill stärka regionernas inflytande, säger Anders Flanking.

Samtidigt har det framförts argument för att man borde minska antalet riksdagsledamöter i Sverige eftersom de skulle vara för många. Andra parlament har färre ledamöter och nu går ni i precis motsatt riktning.

– Vi är inte rädda för fler folkvalda. Vi är snarare rädda för att det blir färre folkvalda på olika sätt för att man tror att demokratin blir mer effektiv för att man minskar antalet folkvalda. Jag tror att det är tvärtom. Både ute i kommuner och i rikspolitiken behöver vi fler som representerar folket. Den omvända riktningen att man tror att man sparar några kronor på det, är väl sant, men demokratin måste också få kosta ibland.

Centerpartiets partistyrelse föreslår också att Sverige inrättar en författningsdomstol som man tror skulle effektivisera processen för medborgarna att få sina rättigheter prövade.

Centerpartiets stämma i nästa vecka blir en upptakt inför Europaparlamentsvalet i juni. Men de stora debatterna på stämman, dit över 500 ombud kommer, kommer nog att kretsa kring jobbpolitiken, klimatet och inte minst runt skolfrågor, tror Anders Flanking.

Partistyrelsen vill bland annat införa tre terminer, en skyldighet för skolpersonal att anmäla missförhållanden i skolan, det vill säga ett slags lex Maria, och dessutom vill man ha möjlighet för elever att överklaga sina betyg.

– Precis på samma sätt som jag kan överklaga grannens byggnadslov ska man väl också kunna få sitt betyg prövat, säger Anders Flanking.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se