LO spår utslagning på arbetsmarknaden

LO varnar nu för att den pågående ekonomiska krisen kan leda stor utslagning på arbetsmarkanden. I en ny prognos så räknar LO med att 350 000 jobb försvinner.

– 1990-talskrisen visade att vi fick en varaktig utslagning av arbetskraft. Det är möjligt att en tredjedel av stigningen av arbetslösheten nu blir strukturell, att den varaktigt ligger kvar och det är väldigt allvarligt för Sverige, säger chefsekonom Lena Westerlund.

LO-ekonomerna spår att ekonomin krymper med 4,5 procent i år, men tror också att det sedan vänder svagt uppåt nästa år, med en tillväxt på 0,8 procent.

Prognosen för nästa år är lite mer optimistisk än vad flera andra bedömare har gissat på. Många tror att ekonomin krymper även nästa år.

Samtidigt så räknar LO med att arbetslösheten stiger kraftigt och att den hamnar på 12,2 procent 2011.

LO varnar också för effekterna av det snabba raset i sysselsättning, att det finns en stor risk för att många slås ut från arbetsmarknaden och får svårt att komma tillbaka.

Därför krävs betydligt kraftfullare insatser från regeringen, enligt LO. Det handlar bland annat om riktade utbildningsinsatser.

Dessutom varnar LO för att det kan ta lång tid innan arbetslösheten minskar, trots att konjunkturen vänder.

– Även om tillväxten skulle vända i slutet av 2009 och bli positiv 2010 kommer arbetslösheten fortsätta att stiga. Det tar kanske nio månader efter att tillväxten har vänt som vi ser en vändning på arbetsmarknaden i ett normalt läge. Nu tror vi att det kommer att ta ännu längre tid, säger chefsekonom Lena Westerlund.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se