Euroområdets arbetslöshet stiger

Nya siffror visar att arbetslösheten stiger inom euroområdet. Arbetslösheten låg i mars på 8,9 procent.

Inflationen i de länder som har euron som valuta fortsätter samtidigt att vara rekordlåg, prisökningarna på årsbasis hamnar på 0,6 procent i april, vilket är samma som i mars. 

Den 7 maj har Europeiska centralbanken sitt nästa räntemöte. De flesta tror då att de kommer att sänka styrräntan från dagens 1,25 procent till 1 procent för att elda på ekonomin ytterligare.