Förslag från Energimyndigheten

Storskalig satsning på elbilen

För att få fart på marknaden för elbilar kommer Energimyndigheten föreslå att stat och näringsliv satsar på storskaliga demonstrationsprojekt för elbilar och laddhybrider.

Anders Lewald, enhetschef på Energimyndigheten, vill bland annat testa behovet av laddningsställen för elbilar i våra städer.

Det är ganska dyrt om el och stolpar ska dras fram i stadsmiljö. Bland annat är det säkerhetsaspekter som måste beaktas enligt Energimyndigheten.

– Man har långsiktigt jobbat med att ta bort parkeringsautomater, för att de stör på olika sätt i bland annat gatumiljön och vid snöröjning. Ska man nu införa det igen? Sådana här stolpar som är i vägen och dessutom innehåller ström? Det är sånt man behöver pröva, säger Anders Lewald.

I början av 2000-talet fanns runt 600 elbilar i Sverige. Nu är fler elbilar på väg, och inom ett par år ska det även komma laddhybrider; bilar med både batteridrift och vanlig förbränningsmotor.

I februari fick Energimyndigheten regeringens uppdrag att snabbutreda vad som krävs för att antalet elbilar på svenska vägar ska öka rejält. Rapporten ska lämnas över i slutet av maj, men redan idag hålls en hearing om elbilar där Energimyndigheten kommer att presentera delar av sina resultat.

Bland annat kommer myndigheten alltså att föreslå att fordonsindustrin, elindustrin och staten tillsammans drar igång storskaliga demonstrationsprojekt, större än 1990-talets marknadsförsök för elbilar.

Myndigheten vill testa om och hur infrastrukturen med laddningsställen behöver förändras och även hur folk faktiskt använder elbilar.

– Vi har byggt upp en mätuppföljning, ta reda på hur de här fordonen används, lite mer tekniskt och vi förbereder enkäter till användare.

Enligt Anders Lewald finns en prognos som tyder på att elbilsmarknaden kommer att behöva subventioner eller andra styrmedel för att växa mer än ganska marginellt fram till 2020.

– Vi kommer inte att lämna precisa styrmedelsförslag, men mycket handlar om merkostnader för den här tekniken inledningsvis. Där kommer vi att ge indikationer på vad vi tror merkostnaderna är i början för sådana här fordonstyper.

Indirekt föreslår ni någon form av subvention för att köpa, till exempel elfordon?

– Ja den slutsatsen kan man dra. Men den får politikerna dra. Hur mycket man ska subventionera, det är också en fråga, säger Anders Lewald, enhetschef på Energimyndighetens energiteknikavdelning.   

Jens Möller
jens.moller@sr.se