Insättningsgarantin ska bli snabbare

Det måste gå fortare för sparare att få ut sina pengar efter att ett finansbolag gått omkull. Det är huvudpunkten i en utredning om insättningsgarantin som ska presenteras för finansmarknadsminister Mats Odell senare idag.

– Jag tycker det är väldigt bra att det nu kommer förslag om en mycket snabbare process, om det skulle inträffa bekymmer i någon form av sparinstitut eller bank, och att det blir en större tydlighet för konsumenterna. På det här sättet förstärks ju insättningsgarantin, säger finansmarknadsminister Mats Odell. 

Under två år har nu insättningsgarantin utretts för att bättre kunna effektivisera regelverket och tillsynen av de banker och sparinstitut som omfattas av insättningsgarantisystemet.  

Enligt nuvarande regler måste ett bolag först gå i konkurs innan insättningsgarantin börjar gälla, därefter ska pengarna betalas ut tidigast inom tre månader. 

Bakgrunden till utredningen är bland annat fallet med kreditmarknadsbolaget Custodia som stod för de första ersättningsfallen inom ramen för det svenska ersättningsgarantisystemet. 

Efter en lagändring 2004 fick Custodia börja ta emot insättningar från allmänheten.  

Men Finansinspektionen hade ögonen på bolaget och beslöt i januari 2006 att dra tillbaka Custodias tillstånd att bedriva finansieringsrörelse.  

Turerna slutade inte där och först i augusti samma år försattes Custodia i konkurs.  

Men eftersom det var så många fall att utreda räckte inte tre månader, och därför fick vissa sparare vänta långt över nio månader innan pengar betalades ut. 

Men utredningen som presenteras idag kommer bland annat föreslå att pengar betalas ut vid ett tidigare skede, alltså redan innan en konkurs inträffar.  

– Det tog fruktansvärt lång tid för människor att få ut sina pengar när vi för några år sedan hade konkurs i ett par så kallade kreditmarknadsbolag. Det var en helt oacceptabel situation. Det här förslaget innebär ju en dramatisk förändring och en mycket snabbare process, säger Mats Odell.  

Hittills har inte insättningsgarantin prövats under finanskrisen. De större bank- och finansbolag som har haft problem har räddats, bland annat var det fallet med den isländska banken Kaupthing. Banken lockade länge sparare med höga räntor i Kaupthing Edge. 

Hade inte riksbanken gett nödlån till Kaupthings svenska verksamhet, fanns risken att spararnas pengar skulle vara låsta länge, precis som i fallet med Custodia.  

– Om det hade blivit en konkurs hade situationen varit annorlunda. Men här fungerade Riksbankens så kallade likviditetsstöd, och alla fick ut sina pengar precis som de själva önskade, säger finansmarknadsminister Mats Odell. 

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se 

Parisa Khakuei
parisa.khakuei@sr.se