EU-samarbete för att kräva in trafikböter

Bilister från andra EU-länder som bötfälls i Sverige kan oftast strunta i att betala böterna, men nu ska det bli ändring på det.

Enligt SVT:s Rapport ska regeringen besluta om en lagrådsremiss som gör det möjligt att kräva in böter från medborgare i EU-länder utanför Norden.

Tanken är att Kronofogdemyndigheten ska samarbeta med motsvarande myndigheter inom EU för att få in böterna.

På samma sätt ska andra EU-länder kunna få in böter som svenskar dragit på sig utomlands och sedan struntat i att betala.