Lagrådet ger grönt ljus för FRA-lagen

Allianspartiernas uppgörelse om FRA har i dag fått grönt ljus av grundlagsexperterna i lagrådet.

Partierna kom under förra året överens om en rad punkter som skulle göra signalspaningslagen mera rättssäker.

Ett exempel är att en särskild domstol ska besluta om vilka spaningar som ska få göras.

Lagrådet har synpunkter på detaljer i förslagen men riktar ingen allvarlig kritik mot dem.