Jävanklagelser i mål om spelmonopolet

Spelbolaget Unibet, som stämt svenska staten på skadestånd för förluster på grund av det svenska spelmonopolet, anklagar nu domaren i målet för att vara jävig. Bolaget kräver att domaren byts ut.

Unibet är ett utländskt spelbolag med licenser på Malta och i Storbritannien, men bolaget är också noterat på den svenska börsen.

Unibet hävdar att det svenska så kallade spelmonopolet, med svenska lotterilagen är olaglig, med hänsyn till romfördraget och EG-rätten. Och bolaget menar att lottertilagens förbud för medier att publicera reklam för Unibet, har kostat bolaget mångmiljoninkomster varje år.

Förberedelserna i målet har pågått i flera år i Eskilstuna tingsrätt. Men inför den kommande huvudförhandlingen hävdar nu Unibet att domaren, lagmannen Lars Lindhe, förklaras jävig.

Domaren har redan tagit ställning i målet, därmed är förtroendet för hans opartiskhet rubbad. Ställningstagandet har gjorts genom de skrivningar och motiveringar domaren använt i flera delbeslut i målet, enligt Unibets skrivelse till domstolen.

Enligt Unibet har domaren bland annat hänvisat till en regeringsrättsdom som om den vore prejudicerande. De senaste åren har kommit stark kritik mot den svenska spellagstiftningen.

EU-kommissionen påstår att lotterilagen strider mot EG-rätten och svenska Högsta domstolen har sagt att det finns tvivel om den svenska lagen är förenlig med EG-rätten i ett mål som skickats till EG-domstolen för förhandsavgörande.

Det gäller om Expressens och Aftonbladets ansvariga utgivare ska kunna straffas för att ha publicerat annonser för utländska spelbolag.

Men lagmannen vid tingsrätten i Eskilstuna har efter det ändå beslutat att inte begära nåt förhandsavgörande i skadeståndsmålet, som baseras på samma lotterilag.

Enligt Unibet är det ett tydligt tecken på att domaren tagit ställning mot bolaget, före huvudförhandlingen.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se