Klamydiastatistiken döms ut av forskare

Dagens klamydiastatistik kan vara helt felaktig. Siffror visar att antalet smittade i klamydia har fördubblats sedan 1990-talet men statistiken går inte att lita på, säger Per-Anders Mårdh, professor vid Lunds universitet.

– Om man ska tala om något som har förändrats så måste man ha observationer över tid. Under den här tiden har förutsättningarna förändrats. Tekniken har förändrats och intresset i medierna skiftar vilket gör att människor i olika utsträckning testar sig, säger Per-Anders Mårdh, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper på Lunds universitet.

I vissa grupper har så många som hälften av dem som fått ett positivt provsvar om klamydia senare visat sig vara helt friska. Det skriver Per-Anders Mårdh på Dagens Nyheters debattsida i dag.

En av orsaker till att han tror att statistiken inte stämmer är att man i början av 90-talet införde nya känsliga provmetoder. Per-Anders Mårdh rekommenderar att man gör ett nytt test om man misstänker att man kan ha fått ett felaktigt svar.

Det kan också finnas människor som bär på klamydiasmitta utan att veta om det, säger Per-Anders Mårdh.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se