Mygel med bostäder för fattiga familjer

Styrelsen för bostadsstiftelsen Magna Sunnerdahl på Södermalm i Stockholm, anklagas av boende för att ha delat ut lägenheter till släktingar och vänner. Enligt stiftelsens urkund ska lägenheterna ges till arbetsamma och ordentliga barnfamiljer.

Enligt de aktiva hyresgästerna i fastigheterna på Södermalm har styrelsen för stiftelsen medverkat till ett omfattande mygel med stiftelsens lägenheter, som har pågått i årtionden.

– Varje förvaltare, det har varit tre fram till dagens datum har alla fått, eller tagit eller fördelats lägenheter av styrelsen på ett eller ett annat sätt. Även inom styrelsen så har man sett till att man fördelat lägenheter, säger Marie-Louise Rinman, som har bott i ett av huset i snart 30 år.

Styrelsen för stiftelsen Magna Sunnerdahl har medverkat till ett omfattande mygel med stiftelsens lägenheter.

Enligt stiftelsens statuter från 1916, ska lediga lägenheter tilldelas arbetsamma, ordentliga och nyktra företrädelsevis barnfamiljer. Det har inte alls tillämpats, säger dom kritiska hyresgästerna. Lägenheter har i stället delats ut till släktingar och bekanta till styrelsen och de förvaltare av husen som styrelsen anlitat. 

– Det finns ingen insyn, det är grundproblemet. De har agerat väldigt godtyckligt och väldigt egendomligt och det finns ingen som kollar upp hur de här lägenheterna fördelas egentligen, säger Marie-Louise Rinman.

Anklagelserna om lägenhetsmygel i stiftelsen Magna Sunnerdahl, liknar Dagens Nyheters avslöjande 2004 om stiftelsen Anna Johansson-Visborg. Där pågick också en omfattande utdelning av lägenheter till släktingar och bekanta till stiftelsens styrelse.

Den skandalen ledde till att Stockholms stad lämnade sitt åtagande att utse styrelseledamöter i dom här stiftelserna.

I ett avseende har dom kritiska hyresgästerna i Magna Sunnerdahl haft framgång. År 2002 reagerade tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen på att tomma lägenheter delades ut till barn till boende i husen.

Styrelsen förbjöds då att fortsätta med det. Jan Forsell, är socialdemokratisk lokalpolitiker, och en av dem som prickades 2002. Han kom med i stiftelsens styrelse 1992. I dag vill han tona ner lägenhetsutdelningen.

– Det är möjligt att det i något fall finns någon släkting till en tidigare förvaltare som har fått en lägenhet, men i övrigt inte att det har varit någon sorts allmän utdelning av lägenheter till anhöriga till styrelsen, det är helt taget ur luften. Hur det har varit dessförinnan det har jag ingen uppfattning om, säger Jan Forsell.


Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se