Färre infektioner i sjukvården

Antalet personer som infekteras i samband med sjukvård minskar. Det visar en ny redovisning från Sveriges kommuner och landsting.

--  Jag tycker det är mycket glädjande. Det har sjunkit rejält, och jag hoppas att, och det ser ut som att vi ska nå målet att halvera alla undvikbara infektioner, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Varje år drabbas 100 000 personer av en skada eller infektion när de varit i kontakt med vården. 10 000 får bestående men, och 3000 personer dör, visar statistik från Socialstyrelsen.

Tanken är nu att antalet personer, som får en infektion, ska halveras. I första punktmätningen hade nästan tolv procent drabbats av en vårdrelaterad infektion, som det heter. Sex procent skulle kunna förhindras och de är de infektionerna som nu halveras i antal.

Ofta handlar det om bristande hygien bland vårdpersonalen, berättar Barbro Isaksson, hygienöverläkare inom landstinget i Östergötland.

--  Vi bär bakterier från den ena patienten till den andra. Så det gäller att skapa en barriär när vi går från en till en annan. Och på det sättet så sker smittspridningen, säger Barbro Isaksson.

Den senaste mätningen, som Sveriges Kommuner och Landsting gjort, visar på en putsning, och det handlar nu om en knapp procentenhet tills målet är nått. Det har gått lätt, menar Sveriges Kommuner och Landstings vd Håkan Sörman.

--  Jag tror att vi har lyckats sätta fokus mycket på det här. Och det är det som är hela tanken med en sådan här satsning, att man redovisar skarpa siffror, att landstingen faktiskt lite grann tävlar med varandra.

Men ska det verkligen behövas en tävling för att landstingen ska tänka på patienternas säkerhet?

– Det är så att man alltid tänker på säkerheten. Patientsäkerheten är något som personalen är väldigt angelägen om. Men vi tror att den här metoden, att redovisa skarpa siffror, gör att man faktiskt får lite extra kraft och engagemang, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se