Ytterligare ett arbetstidsavtal inom Volvo

Nu har även tjänstemannaklubbarna inom Volvo Powertrain i Skövde tecknat avtal om arbetstidsförkortning och lönesänkning. Det innebär att uppsägningsvarslet för 30 tjänstemän hävs.

Avtalet gäller 400 tjänstemän. Vid en omröstning röstade 86 procent av tjänstemännen för uppgörelsen. Arbetsgivaren garanterar fram till 31 mars nästa år att inga nya varsel läggs.

Tidigare har liknande avtal träffats mellan Volvo Powertrain och verkstadsklubbarna både i Skövde och i Köping, samt för tjänstemännen i Köping.