FN-kritik mot hur Sverige behandlar barn

Uppdaterad: 17:03
Flykting- och papperslösa barn diskrimineras. Barn i behandlingshem straffas med isolering. Det måste Sverige sätta stopp för, skriver FN: s barnrättskommitté i en rapport i dag.

– Man ser allvarligt på att barnkonventionen fortfarande inte har ställning som lag. Man uppmanar att barnkonventionen ges företräde framför en konflikt mellan vanlig lag och barnkonventionen, säger Christina Heilborn är Unicefs barnrättsjurist.

Vart femte år granskar FN: s barnrättskommitté hur Sverige tillämpar barnkonventionen.

I årets granskning, som är den fjärde, får Sverige beröm på flera punkter, till exempel för att ha förbjudit åldersdiskriminering.

FN-kommittén pekar på flera områden där Sverige inte gjort så mycket sen förra rapporten.

– Man ser allvarligt på att barn fortfarande diskrimineras i Sverige i dag. Det handlar om de gömda flyktingbarnen som inte har rätt till skolgång och de att som kallas för papperslösa, är här utan att ha sökt uppehållstillstånd, varken har rätt till skolgång eller sjukvård. Det är inte acceptabelt att man gör den uppdelningen mellan barn. Alla barn som befinner sig i Sverige ska ha samma rättigheter, säger Christina Heilborn

FN kritiserar också att statens institutioner placerar barn i isoleringsceller som bestraffning, något som avslöjades i P1-programmet Generation Z i år.

Barnrättskommittén vill att Sverige ska se över lagstiftningen och utreda om isolering av barn kan förbjudas.

Christina Heilborn anser att regeringen hittills inte tagit kritiken från FN på allvar.

– Vi menar att man borde kunna göra mer för att uppfylla de förslag till förändringar som kommittén har.

Karin Johansson på Socialdepartementet säger att flera av barnkommissionens rekommendationer redan är under utredning, till exempel skolgång och sjukvård för gömda papperslösa barn.

Regeringen tycker vidare att barnkonventionen är för vid för att ha i lag men att den svenska lagstiftningen är genomsyrad av dess paragrafer. Vad gäller isolering av barn i ungdomshemmen anser inte Karin Johansson att kritiken från FN gäller de svenska reglerna.

– Det som har varit bekymret har varit tillsynen. Det har vidtagits mycket åtgärder från statens institutionsstyrelser.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se