Flytande vindkraftverk framtid för Norge

I Norge har man nu kommit ett steg närmare drömmen att producera el med det man kallar världens första, fullskaliga flytande vindkraftverk. Om experimentetet blir kommersiellt gångbart hoppas man att den här typen av kraftverk ska kunna ersätta den norska olje- och gasproduktionen i framtiden.

Sjur Bratland är den en av de ledande i projektet hos Statoil Hydro. Han har i uppgift att se till att produkten utvecklas och förbättras ytterligare.

- Vi har alla stora förväntningar på projektet. Jag ska jobba för att detta kan bli en av de nya energikällorna i framtiden, säger Sjur Bratland.

Det norska flytande Vindkraftverket är det första i sitt slag som har byggts i full skala. Det har en vikt på 5 000 ton och en kropp på drygt 200 meter. Till hälften kommer kroppen att vara under vattenytan. Under två års tid ska det från och med nu guppa tio kilometer utanför den norska västkusten, ute i Nordsjön.

Arbetet med förankringen har påbörjats och beräknas vara klart på torsdag. Sedan återstår observationer och datainsamling om hur vind och vågor påverkar vindkraftverket. Detta för att i framtiden kunna förbättra nästa generations flytande kraftverk ytterligare.

- Nu vill vi se hur det uppför sig i verkligheten i de tuffa förhållandena i Nordsjön. Sen kan vi bygga ett som är ännu smalare och lättare nästa gång, berättar Sjur Bratland.

Vi befinner oss på en inspektionstur. Leif Delp, ansvarar för att färdigställa det flytande vindkraftverket på Hywind Demo Project.

- Det kan vara en start på en ny industrisatsning som kan bli väldigt viktig för Norge i framtiden. Oljan har ju bidragit till Norges goda ekonomi sen i slutet på 1960-talet, men oljan varar inte för evigt, och det här kan vi bygga vidare på, säger Leif Delp. Vi har några år på oss att visa att det kan bli lönsamt.

Jag står på en följebåt tillsammans med ansvarig personalen för det flytande vindkraftverket. Vi följer de sista handtagen som nu görs innan det kommer på plats.

- Detta är en fantastisk dag för vindkraftindustrin. Det är existerande teknologi som används på ett helt nytt sätt, säger Øistein Johannessen, informationschef för Ny Energi på Statoil Hydro.

Behovet av el i Norge är stort. Man ligger i världstoppen när det gäller elförbrukning. Hushållens förbrukning är exempelvis nära dubbelt så stor som i Sverige och USA. Ett flytande vindkraftverk, som ska producera el till cirka 500 hushåll från och med september är varmt välkommet.

Maria Repitsch, Stavanger
maria.repitsch@sr.se