Unga män banade väg för Piratpartiet

Unga män röstade i större utsträckning i årets EU-val jämfört med tidigare EU-val, och det bidrog till Piratpartiets framgångar. Det visar en eftervalsmätning som Synovate gjort för Dagens Nyheter.

I årets EU-val ökade männens röstande från 37 till 49 procent. Bland kvinnor steg valdeltagandet från 38 till 42 procent. Totalt var det 46 procent av de röstberättigade som gick till valurnorna.

Bland de äldsta väljarna sjönk däremot valdeltagandet, visar mätningen.

Synovates mätning visar också stora skillnader i hur partierna lyckades att mobilisera sympatisörer.

Drygt 40 procent av dem som stöder Socialdemokraterna deltog i valet, en uppgång jämfört med föregående val då siffran var 37 procent. Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer ökade valdeltagandet kraftigt.

Bland Kristdemokraterna röstade bara en dryg tredjedel av partiets sympatisörer, jämfört med drygt hälften i föregående EU-val 2004. Bland Moderaternas ökade andelen sympatisörer som gick och röstade från 46 till 55 procent.