samkönade äktenskap

Kyrkostyrelsen vill att alla par välkomnas

Svenska kyrkan vill ha fortsatt vigselrätt i Sverige, och begreppet "äktenskap" ska användas för alla som gifter sig, oavsett om paret har samma kön. Det beslöt Kyrkostyrelsen i sitt förslag till höstens kyrkomöte. Svenska kyrkan kommer därmed att viga samkönade par på samma sätt som man viger andra par.

Helt identiska gudstjänster blir det inte. Prästen kommer inte att säga "kvinnan och mannen" utan använda orden "personer" eller "makar".

– Vi gör de små förändringar som är nödvändiga om det är ett par av samma kön. Vissa böner och vissa bibelord måste bytas ut. Men i grunden är det samma ordning för allas vigsel, säger Anders Lindberg, som är ställföreträdande generalsekreterare vid Kyrkostyrelsen.

Förslaget är egentligen en nödvändig anpassning till riksdagens beslut i våras att göra äktenskapsbalken könsneutral. Kyrkostyrelsen har tidigare ansett att äktenskapet borde reserveras för man och kvinna, men om kyrkan vill ha kvar sin vigselrätt, så får man acceptera samkönade äktenskap.

Tre av femton ledamöter reserverade sig mot beslutet, men går förslaget igenom vid höstens kyrkomöte kan homosexuella par vigas från 1 november.

Sören Juvas, förbundsordförande i RFSL, anser att beslutet var viktigt.

– Det är ett väldigt stort ställningstagande att ett så stort samfund som Svenska Kyrkan kommer fram till att det är oacceptabelt att behandla människor olika. Det här beslutet kommer att ge återklang över hela världen, säger Sören Juvas.

Men det finns också kritiker, inte bara inom Svenska kyrkan. Fredrik Emanuelsson är kyrkoherde i Järfälla och katolska kyrkans ekumeniska handläggare i Sverige:

– Vi har en grundsyn som gör att vi ifrågasätter hur Svenska Kyrkan ställer sig i denna fråga. När detta beslut går igenom så kommer det inte att bli frågan om någon protest från katolska kyrkans sida, men det kommer att påverka en del av det förtroende som vi måste ha för att kunna föra ett gott, ett riktigt, och ett djupt samtal, säger Fredrik Emanuelsson.

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se