Ny kärnkraftsteknikutbildning i Uppsala

Uppsala universitet startar en ny utbildning i kärnkraftsteknik hösten 2010. Orsaken är att kärnkraftsindustrin behöver med utbildad personal. (SR Uppland)